სამუშაო შეხვედრა - ადვოკატთა ანაზღაურების გერმანულ მოდელთან დაკავშირებით

19 ნოემბერი 2020

ადვოკატთა ასოციაციის, იურიდიული დახმარების სამსახურის, გერმანიის საერთაშორისო სამარათლებრივი თანამშრომლობის ფონდისა (IRZ) ადვოკატთა ფედერალური პალატის ორგანიზებით გაიმართა სამუშაო შეხვედრა - ადვოკატთა... ვრცლად

ადვოკატთა საყურადღებოდ

17 ნოემბერი 2020

აღმასრულებელი საბჭოს გადაწყვეტილებით, 2020 წლის სავალდებულო კრედიტ-საათების რაოდენობა განისაზღვრა 2 კრედიტით, რომელიც მოიცავს პროფესიული ეთიკის სავალდებულო მოდულს.  ვრცლად

ადვოკატთა საყურადღებოდ

17 ნოემბერი 2020

გაცნობებთ, რომ აღმასრულებელი საბჭოს 2020 წლის 29 ოქტომბრის გადაწყვეტილებით, მიმდინარე წლის 20 ნოემბრიდან იგეგმება ადმინისტრაციული წარმოების დაწყება 2020 წლის საწევრო დავალიანების მქონე... ვრცლად

ადვოკატთა საყურადღებოდ!

9 ნოემბერი 2020

მოგეხსენებათ, რომ 2020 წლის 09 ნოემბრიდან თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, რუსთავში, გორსა და ფოთში 21:00 საათიდან დილის 05:00 საათამდე წესდება გადაადგილებაზე შეზღუდვა ვრცლად

8 ნოემბერი ადვოკატის დღეა

5 ნოემბერი 2020

ღონისძიება გადაიდო ვრცლად

(სისხლის სამართალი) სპეციალიზებული კურსი ადვოკატებისთვის

5 ნოემბერი 2020

მიმდინარეობს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების (სისხლის სამართალი) სპეციალიზებული კურსი ადვოკატებისთვის ვრცლად

არასრულწლოვანთა უფლებების დაცვის სფეროში სპეციალიზებულ ტრენინგები

4 ნოემბერი 2020

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია, სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 5¹ მუხლის მოთხოვნათა შესაბამისად, აგრძელებს არასრულწლოვანთა უფლებების დაცვის სფეროში სპეციალიზებულ ტრენინგებს. ვრცლად

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი