ზაზა ხატიაშვილი


ზაზა ხატიაშვილი 2015 წელს ადვოკატის უფლებების დაცვისთვის და ადვოკატის პროფესიის ინსტიტუციური გაძლიერებისთვის,  საქართველოს პრეზიდენტის მიერ დაჯილდოვდა ღირსების ორდენით. ამავე წელს ზაზა ხატიაშვილი უკრაინის ნაციონალურმა ასოციაციამ დაჯილდოვა მედლით: ,,ადვოკატის პროფესიის განვითარებისათვის“

2017 წელს ზაზა ხატიაშვილს გადაეცა CCBE-ის წლის უფლებადამცველის საპატიო ჯილდო. 

2009-2017 წლებში არჩეული იყო ,,საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის" თავმჯდომარედ. 

ზაზა ხატიაშვილი არის ადვოკატთა პირველი პროფკავშირების დამფუძნებელი და თავმჯდომარე.

2005 წლიდან არის ადვოკატთა ასოციაციის დამფუძნებელი  წევრი, ხოლო 2005-2009 წლებში იყო საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს წევრი.

2003 წელს, ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში, მოიგო პირველი პროცესი საქართველოს ისტორიაში: ასანიძე – საქართველოს წინააღმდეგ.

1995 წლიდან ეწევა საადვოკატო საქმიანობას.

1994-96 წლებში თბილისის ჰუმანიტარულ უნივერსიტეტში კითხულობდა სისხლის სამართლის კურსს. 

1994 წელს დაამთავრა ივ.ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურდიული ფაკულტეტი.

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი