ეკატერინე კვარაცხელია

სამეგრელოს რეგიონული ცენტრის კოორდინატორი

ეკატერინე კვარაცხელია  საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის სამეგრელოს რეგიონალური ცენტრის კოორდინატორის პოზიციას იკავებს 2019 წლიდან.

2008-2012 წლებში ეკატერინე სწავლობდა წმიდა გრიგოლ ფერაძის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტში ბიზნესის ადმინისტრირებისა და მართვის ფაკულტეტზე.

2013-2014  წლებში  მუშაობდა  კომპიუტერულ სასწავლო ცენტრში ადმინისტრატორის  პოზიციაზე.

ეკატერინე ფლობს ქართულ, ინგლისურ და რუსულ ენებს.
 

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი