ანი გოდერძიშვილი

სასწავლო ცენტრის კოორდინატორი


ანა გოდერძიშვილი ასოციაციის სასწავლო ცენტრის კოორდინატორის პოზიციას იკავებს 2013 ლის 30 სექტემბრიდან.

2009-2013 წლებში ანა სწავლობდა სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამას თბილისის დავით აღმაშენებლის უნივერსიტეტში და 2012-2013 წლებში სტაჟირებას გადიოდა საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციაში.  

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი