ხშირად დასმული კითხვები

რას მოიცავს ადაპტაციის 1 წლიანი პროგრამა?

ადაპტაციის პროგრამა არის პროფესიაში შესვლის სავალდებულო კომპონენტი, რომლის ხანგრძლივობა შეადგენს 12 თვეს და მოიცავს 3 თვიან თეორიულ ნაწილსა და 9 თვიან სტაჟირებას.

თეორიული კურსი გულისხმობს ადვოკატისთვის საჭირო პრაქტიკული უნარ-ჩვევების შემეცნებას, ხოლო სტაჟირების ნაწილი - პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარებას სტაჟირების ხელმძღვანელი (მენტორი) ადვოკატის ხელშეწყობით.

როგორ დავრეგისტრირდე ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდაზე?

ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდაზე აპლიკანტთა რეგისტრაცია მიმდინარეობს ელექტრონული პროგრამის მეშვეობით, (“online” რეჟიმში),  რეგისტრაციის გამოცხადებიდან მინიმუმ 14 დღის განმავლობაში. საბუთების მიღების ბოლო დღეს რეგისტრაციის ფუნქცია პროგრამულად ითიშება და დაგვიანებით შემოსული საბუთები არ მიიღება. 

რა საბუთები დამჭირდება ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდაზე რეგისტრაციისთვის?

გამოცდაზე რეგისტრაციისთვის,  ელექტრონულ პორტალში უნდა ატვირთოთ: უმაღლესი იურიდიული განათლების დამადასტურებელი საბუთი (დიპლომი და/ან ცნობა), პირადობის მოწმობა, ფერადი ფოტოსურათი და გამოცდის საფასურის გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი. გამოცდაში მონაწილეობის საფასური შეადგენს 190 ლარს. გამოცდაზე რეგისტრაცია შესაძლებელია ვებ გვერდზე gba.ge  .

უმაღლესი იურიდიული განათლება მივიღე საზღვარგარეთ. შემიძლია მონაწილეობა მივიღო ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდაში?

ასეთ შემთხვევაში ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდაზე რეგისტრაციისას, უნდა წარმოადგინოთ ცნობა/წერილი “განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრიდან”, თქვენი  დიპლომის აღიარების შესახებ.

რამდენი ქულის მიღებაა საჭირო იმისთვის, რომ ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა ჩაბარებულად ჩამეთვალოს?

ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა ჩაბარებულად ჩაგეთვლებათ, თუ  100 საგამოცდო კითხვიდან სწორად უპასუხებთ  75 საგამოცდო კითხვას ან მეტს. 

რამდენი ხანი აქვს ვადა ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩაბარების დამადასტურებელ სერტიფიკატს?

საქართველოს კანონის ადვოკატთა შესახებ,მე-11 მუხლის, მე-11 პუნქტის თანახმად, ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტი (სერტიფიკატი) ძალას კარგავს, თუ პირი ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩაბარებიდან 10 წლის განმავლობაში არ დაიწყებს საადვოკატო საქმიანობას.

 

 

 

ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდისთვის მოსამზადებელ კურსებზე რეგისტრაცია მხოლოდ ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდაზე რეგისტრირებული აპლიკანტისთვის არის შესაძლებელი?

გამოცდისთვის მოსამზადებელ კურსებზე რეგისტრაცია შეუძლია ნებისმიერ დაინტერესებული პირს.

როგორ დავრეგისტრირდე ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდის მოსამზადებელ კურსზე და რამდენია კურსის ღირებულება?

ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდისთვის მოსამზადებელ კურსზე რეგისტრაცია შესაძლებელია  ვებ გვერდზე gba.ge .  კურსზე დარეგისტრირებისთვის უნდა შეავსოთ განაცხადი და წარმოადგინოთ კურსის საფასურის გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი.

რა ცოდნას მივიღებ, ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრის მიერ ორგანიზებულ, გამოცდისთვის მოსამზადებელ კურსებზე?

გამოცდისთვის მოსამზადებელი კურსი ითვალისწინებს გამოცდის თეორიული მასალის, უახლესი საკანონმდებლო ცვლილებებისა და ტესტის/კაზუსის ამოხსნის მეთოდების შესწავლას.

როგორ დავრეგისტრირდე აკრედიტებულ საგანმანათლებლო ღონისძიებაზე?

აკრედიტებულ საგანმანათლებლო ღონისძიებებზე რეგისტრაციისთვის ეწვიეთ ადვოკატის პორტალს. ვებ-გვერდზე, ზედა მარჯვენა კუთხეში, განთავსებულია სექცია: „პორტალში ავტორიზაცია“, რომლის მონიშვნის შედეგად გადახვალთ ადვოკატის პორტალზე. ადვოკატის პორტლაზე შესვლის შემდეგ აირჩიეთ სექცია: "ტრენინგები". დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით: 032 2 987878

თუ მიმდინარე წლის განმავლობაში ვერ დავაგროვებ სავალდებულო კრედიტებს რა სახის სანქცია დამეკისრება?

თუ მიმდინარე წლის განმავლობაში (1 იანვარიდან 20 დეკემბრამდე) ვერ დააგროვებთ სავალდებულო კრედიტებს, ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრიდან მიიღებთ შეტყობინებას და ფასიანი ტრენინგის გასავლელად მოგეცემათ სამთვიანი ვადა.

დარეგისტრირებული ვიყავი ტრენინგზე, მაგრამ, სამწუხაროდ ვერ ვახერხებ დასწრებას, როგორ შეიძლება მოვიქცე?

თუ ტრენინგზე დარეგისტრირების შემდეგ, ვერ ახერხებთ ტრენინგზე დასწრებას, ვალდებული ხართ, მინიმუმ 7 დღით ადრე, ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრს, აცნობოთ ამის შესახებ. 2 გაცდენის შემთხვევაში მომდევნო ტრენინგებზე დასწრება ფასიანია.

რას ნიშნავს ონლაინ სწავლების პლატფორმა (OLP) ?

OLP არის პლატფორმა, რომელიც გაძლევთ, საშუალებას  სახლიდან ან ოფისიდან გაუსვლელად გაიაროთ თქვენთვის სასურველი ტრენინგი და დააგროვოთ კრედიტები. 

შემიძლია თუ არა დამატებით დაგროვილი კრედიტების მომდევნო წლისათვის გადატანა?

მომდევნო წლისათვის შეგიძლიათ 6 კრედიტის გადატანა.

ვარ სისხლის სპეციალიზაციის ადვოკატი, თუმცა ჩემთვის საინტერესოა სამოქალაქო სპეციალიზაციის ადვოკატებისათვის განკუთვნილი ტრენინგებიც, შემიძლია თუ არა ასეთ ტრენინგში მონაწილეობა?

საგანმანათლებლო ღონისძიებები განსაზღვრულია სპეციალიზაციების მიხედვით.

წელს გავწევრიანდი ადვოკატთა ასოციაციაში, რა ტრენინგებია ჩემთვის სავალდებულო?

თქვენთვის სავალდებულოა მხოლოდ ადვოკატთა პროფესიული ეთიკის ტრენინგის ყველა მოდულის გავლა.

წელს აღვიდგინე ადვოკატის უფლებამოსილება, როდიდან შემეძლება საგანმანათლებლო ღონისძიებების გავლა?

სტატუსის აღდგენის შემდეგ, სავალდებულო კრედიტები უნდა დააგროვოთ მიმდინარე წლის,  20 დეკემბრამდე, ხოლო მიმდინარე წლის, 30 ნოემბრის შემდეგ, სტატუსის აღდგენის შემთხვევაში, სავალდებულო კრედიტების დაგროვება ხდება მომდევნო წლის საანგარიშო პერიოდში.

რამდენი სავალდებულო კრედიტი მაქვს დასაგროვებელი მიმდინარე წელს?

მიმდინარე წლის საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში (1 იანვარი - 20 დეკემბერი)  უნდა დააგროვოთ 12 სავალდებულო კრედიტი.

სად მივიღო ინფორმაცია აკრედიტებული საგანმანათლებლო ღონისძიებების შესახებ?

ტრენინგების და სხვა აკრედიტებული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია იხილეთ ადვოკატთა ასოციაციიის ვებ გვერდზე gba.ge

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი