რეგისტრაცია მოსამზადებელ კურსებზე

ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდისთვის მოსამზადებელ კურსებზე რეგისტრაცია დაიწყო და 20 აპრილის, 18 საათამდე გაგრძელდება!


მოსამზადებელ კურსზე დარეგისტრირების მსურველმა პირებმა განაცხადის ფორმას უნდა დაურთოს შემდეგი დოკუმენტები: 

  • საქართველოს მოქალაქის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;
  • უმაღლესი იურიდიული განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი (დიპლომი ან ცნობა); 
  • კურსის საფასურის გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი (ანგარიშის ნომერი: GE97VT6600000000803803, ბანკის კოდი: UGEBGE22).

მოსამზადებელი კურსის საფასური, სისხლის სამართლის ან სამოქალაქო სამართლის სპეციალიზაციით შეადგენს 700 ლარს, ხოლო საერთო სპეციალიზაციით 900 ლარს. გაცნობებთ, რომ კურსი ჩატარდება დისტანციურად, ონლაინ პლატფორმის საშუალებით. მოსამზადებელ კურსთან დაკავშირებული დეტალები ეცნობებათ მხოლოდ რეგისტრირებულ მონაწილეებს.  

** გაცნობებთ, რომ საგამოცდო პროგრამა და საგამოცდო მასალა ხელმისაწვდომი იქნება მხოლოდ ელექტრონული ფორმით და განთავსდება ადვოკატთა ასოციაციის ვებ-გვერდზე.

დამატებით გაცნობებთ, რომ გავრცელებულია სხვადასხვა ელექტრონული პროგრამები ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდისთვის მოსამზადებლად. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ აღნიშნული პროგრამები არ არის მხარდაჭერილი ადვოკატთა ასოციაციის მიერ და შესაბამისად, ადვოკატთა ასოციაცია არ იღებს პასუხისმგებლობას შედეგებზე.

ა) უმაღლესი იურიდიული განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი (დიპლომი); ბ) საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი; დ) საფასურის გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი (ანგარიშის ნომერი: GE97VT6600000000803803, ბანკის კოდი: UGEBGE22)

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი