ლელა ბჟალავა

სარევიზიო კომისიის წევრი

ლელა ბჟალავა 2014 წლიდან ადამიანის უფლებათა დაცვისა და პატიმართა სოციალური უზრუნველყოფის საერთაშორისო ორგანიზაციის იურისტია.

2007 წლიდან სსიპ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი, ადვოკატი სამოქალაქოს სამართლის სპეციალიზაციით .

2009 წელს არჩეულ იქნა თავმჯდომარედ ადამიანის უფლებათა დაცვის ცენტრში.

2010  წელს ლელა  შპს "ჯეო პლასტიკის" იურისტია, 2014 წლიდან კი გენდერული საკონსულტაციო საბჭოს წევრი.

2016 წლიდან ლელა არის საქართველოს ადვოკატთა დამოუკიდებელი პროფკავშირების დამფუძნებელი და  წარმომადგენელი აჭარაში.

2017 წლის დეკემბრიდან (მეორე ვადით) სსიპ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის სარევიზიო კომისიაში არჩეული იქნა წევრად.

2017 წლიდან  ლელა საქართველოს საადვოკატო ბიუროთა გაერთიანების დამფუძნებელი და  გამგეობის წევრია.

2015 წლიდან ლელა გახლავთ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული  ფაკულტეტის პრაქტიკის ხელმძღვანელი.

2017-18  წლებში ლელა იყო  შპს "ავტო - სტორის" იურისტი, 2018 წლიდან კი შპს "ჯეო ნატურალის" იურისტია.

გარდა მშობლიური ენისა, ლელა  ფლობს, რუსულ და თურქულ ენებს.

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი