ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი

19 ნოემბერი 2019

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციასა და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა.

მემორანდუმის მიზანია, შრომის უსაფრთხოების კანონმდებლობასთან დაკავშირებით ცნობიერების ამაღლებისა და შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტების მომზადების მიზნით ერთობლივი საგანმანათლებლო პროექტების განხორციელება, როგორც თბილისის ასევე, რეგიონული მასშტაბით.

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი