დოკუმენტური ფილმი: ქართული ადვოკატურის ისტორია

11 ნოემბერი 2019

 📜პირველი რესპუბლიკის დამფუძნებელმა კრებამ 1919 წლის 11 ნოემბრის დეკრეტით, გააუქმა რუსეთის იმპერიის ტბილისის სასამართლო პალატის ნაფიც რწუმებულთა ინსტიტუტი და დაარსა საქართველოს ნაფიც ვექილთა (ადვოკატთა) საბჭო, რითიც საფუძველი ჩაეყარა დამოუკიდებელ ქართულ ადვოკატურას.

📽 ცნობილი ქართველი დოკუმენტალისტის - თომა ჩაგელიშვილის ეს ფილმი, რომლის პრეზენტაციაც 8 ნოემბრის საზეიმო მიღებაზე გაიმართა, კარგად აღწერს იმ გზას, რომელიც ჩვენმა პროფესიამ გაიარა.

💯 ქართული ადვოკატურა #საზოგადოების მსახურების 100 წელი
 

 

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი