გაცნობებთ, რომ ივლისში დაგეგმილი ტრენინგების შესახებ ინფორმაცია განახლდა

25 ივნისი 2024

გაცნობებთ, რომ ივლისში დაგეგმილი ტრენინგების შესახებ ინფორმაცია განახლდა. დეტალებისა და რეგისტრაციისთვის ეწვიეთ ადვოკატის პორტალს.

დამატებით გაცნობებთ, რომ ყველა მნიშვნელოვან თემაზე წევრთა თანაბარი ხელმისაწვდომობისა და სავალდებულო კრედიტ-საათების შეუფერხებლად დაგროვების მიზნით, ადვოკატის პორტალზე ინტეგრირებულია ონლაინ ტრენინგების პლატფორმა, რომელსაც ეტაპობრივად ახალი ტრენინგ-მოდულები დაემატება. ონლაინ ტრენინგების გავლის მიზნით, ასევე, ეწვიეთ ადვოკატის პორტალს.

აქვე შეგახსენებთ, რომ ონლაინ ტრენინგების გავლა ასოციაციის წევრებისთვის უფასოა.

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი