ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გასაჩივრების მექანიზმების თემაზე ადვოკატთა ასოციაციაში ტრენინგი ჩატარდა

2 ივლისი 2024

1 ივლისს ადვოკატთა ასოციაციაში ადვოკატებისთვის ტრენინგი ჩატარდა თემაზე: ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გასაჩივრების მექანიზმები-ადმინისტრაციული საჩივარი და ადმინისტრაციული სარჩელი.
სამუშაო შეხვედრაზე მონაწილეებმა ისეთი საკითხები განიხილეს როგორებიცაა:

  • ადმინისტრაციული წარმოების ზოგადი დებულებები:
  • ადმინისტრაციული წარმოება ადმინისტრაციულ საჩივართან დაკავშირებით:
  • ადმინისტრაციულ სარჩელი ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობის, ძალადაკარგულად გამოცხადების, არარად აღიარების ან ქმედების განხორციელების მოთხოვნით. 

სამუშაო შეხვედრა ჰიპოთეტური და რეალური კაზუსების განხილვასაც მოიცავდა.
ტრენინგს ტრენერი: გიორგი გვენეტაძე უძღვებოდა.
 

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი