ადვოკატის უფლებათა დაცვის კომიტეტის საინფორმაციო შეხვედრები

6 ნოემბერი 2019

ადვოკატის უფლებათა დაცვის კომიტეტი, საქართველოს სხვადასხვა რეგიონის ადვოკატებთან საინფორმაციო შეხვედრების ფარგლებში შიდა ქართლის, ქვემო ქართლისა და მცხეთა მთიანეთის რეგიონის ადვოკატებს შეხვდა.

შეხვედრებზე განიხილეს ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხები როგორიცაა: ადვოკატთა პროფესიული უფლებების ეფექტიანი დაცვა, მოქალაქეთათვის ხარისხიანი იურიდიული დახმარების უზრუნველყოფა და ამ მიმართულებით არსებული გამოწვევები.

ადვოკატის უფლებათა დაცვის კომიტეტი მომავალშიც განაგრძობს მსგავსი ტიპის შეხვედრებს საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში.

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი