ადვოკატთა ასოციაციის თანამშრომლებისთვის ტრენინგი ჩატარდა თემაზე - ეფექტური კომუნიკაცია

22 მაისი 2024

21 მაისს USAID სამართლის უზენაესობის პროგრამის მხარდაჭერით საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის თანამშრომლებისთვის ერთდღიანი ტრენინგი ჩატარდა თემაზე: ეფექტური კომუნიკაცია.

ტრენინგი თეორიული და პრაქტიკული კომპონენტისგან შედგებოდა და მოიცავდა ისეთ საკითხებს, როგორებიცაა; კომუნიკაციის ეფექტურობის შემაფერხებელი ფაქტორები; კომუნიკაციის ხარისხის გაუმჯობესების ტექნიკა; დარწმუნების სტრატეგიები და სხვ.

ტრენინგს ექსპერტი - ირინა ბრეგვაძე უძღვებოდა. 
 

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი