ია გაბედავა

ეთიკის კომისიის წევრი, კოლეგიის თავმჯდომარე 

ადვოკატთა ასოციაციის საერთო კრების გადაწყვეტილებით, ია გაბედავა 2017 წლიდან არის ეთიკის კომისიის მეორე მოწვევის კომისიის წევრი.

2013-2017 წლებში ის იყო ეთიკის კომისიის წევრი. იას აქვს ადვოკატად მუშაობის გამოცდილება 1996 წლიდან.

ია 1996-1999 წლებში იყო საქართველოს დამცველთა და ადვოკატთა ასოციაციის წევრი, 1996 წლიდან ახორციელებს საადვოკატო საქმიანობას, 2006 წლიდან საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრია.

2012-2013 წლებში იყო საქართველოს ადვოკატთა უფლებების კომისიის წევრი, ხოლო 2013 წლის დეკემბრიდან დღემდე არის საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის ეთიკის კომისიის წევრი.
 

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი