სპს "პაატა შავაძე და პარტნიორები" იურიდიული კომპანია

მომსახურების სფერო: სამოქალაქო სამართალი
მისამართი: ბათუმი, დავით აღმაშენებლის გამზირი N13
ტელეფონის ნომერი: 032-229-53-00; 0422-27-86-00; 599-11-41-41
ელ. ფოსტა: P.Shavadze@mail.ru

ბიუროს შესახებ:
კომპანია ფართო პროფილის საადვოკატო მომსახურებას უწევს მოქალაქეებს სამართლის ყველა დარგში. კომპანიის გენერალური დირექტორია-სამართლის დოქტორი, პროფესორი პაატა შავაძე

პროფილში განთავსებული ინფორმაციის სიზუსტეზე პასუხისმგებელია პროფილის შემქმნელი ადვოკატი

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი