ბერაია ჯენეტი

სპეციალიზაცია: საერთო
მომსახურების სფერო: ადმინისტრაციული სამართალი
მისამართი: ხობი ახალსოფელი
ტელეფონის ნომერი: 599856056
ენები: რუსული
ელ. ფოსტა: jenetiberaia@gmail.com
პროფილში განთავსებული ინფორმაციის სიზუსტეზე პასუხისმგებელია პროფილის შემქმნელი ადვოკატი

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი