თამილა შერვაშიძე

აჭარის რეგიონული ცენტრის კოორდინატორი

თამილა შერვაშიძე საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის აჭარის რეგიონული ცენტრის კოორდინატორის პოზიციას იკავებს 2014 წლიდან.

2005–2010 წლებში თამილა სწავლობდა ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიაში  ბიზნესის ორგანიზაციისა და მართვის ფაკულტეტზე.

2012-2013  წლაბში მუშაობდა ადამიანის უფლებათა დაცვის ორგანიზაციაში, მენეჯერის პოზიციაზე.

თამილა ფლობს ქართულ, ინგლისურ,  და რუსულ ენებს.

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი