გიორგი ტურაზაშვილი

საგანმანათლებლო საბჭოს წევრი

გიორგი ტურაზაშვილი არის სამართლის სერთიფიცირებული სპეციალისტი, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის საერთო კრების მიერ  არჩეულია აღმასრულებელი საბჭოს წევრად.
აღმასრულებელი საბჭოს გადაწყვეტილებით შერჩეული იქნა საგანმანათლებლო საბჭოს წევრად. არის ტრენერი, ლექტორი და კონსულტანტი სისხლის სამართლის, ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო უნარ-ჩვევების, იურიდიული ეთიკის, სამართლებრივი მართლწერისა და ბავშთა მართლმსაჯულების კომპეტენციით.

გიორგი ტურაზაშვილი 1990 – 1995 წლებში სწავლობდა თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და დაასრულა იურიდიული ფაკულტეტი იურისტის კვალიფიკაციით.
2000 წლიდან 2004 წლამდე იყო საქართველოს ადვოკატთა კოლეგიის წევრი და აწარმოებდა საადვოკატო პრაქტიკას სისხლის სამართლის სფეროში. („იურიდიული კომპანია „ტურაზაშვილი და პარტნიორები“).

2006 წლიდან გაწევრიანებული საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციაში (2005 წლიდან 2007 წლამდე საადვოკატო ბიუროს მმართველი პარტნიორი).

2007 წლიდან იყო ადვოკატის კაბინეტის ხელმძღვანელი, ხოლო 2008, 2009 – 2014 და 2018 წლებში  გახლდათ  კავკასიის უნივერსიტეტის, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექტორი: ადვოკატის პროფესიული უნარ ჩვევების, იურიდიული ეთიკისა და ადვოკატის როლის შესახებ დისციპლინებში.

2006 –2009 წლებში იყო საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის ეთიკის კომისიის წევრი და თავმჯდომარე;

2009 – 2012 წლებში ადვოკატთა ასოციაციის მესამე არჩევის ეთიკის კომისიის წევრი.

2009 წლიდან გიორგი ტურაზაშვილი არის საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრისა“ და „ამერიკის იურისტთა ასოციაციის (საქართველოს ოფისი)“ სერთიფიცირებული ტრენერი პროფესიულ უნარ ჩვევებში ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოსათვის, სისხლის საპროცესო სამართალი (კოდექსი, შეჯიბრებითობა, ექსპერტიზა), ადვოკატის პროფესიული ეთიკა და სამართლებრივი მართლწერა.

2010 – 2012 წლებში გიორგი ტურაზაშვილი იყო „ნორვეგიის კანონის უზენაესობა საქართველოში მისიის“ სერთიფიცირებული ტრენერი - სასამართლო გადაწყვეტილების დასაბუთება.

2013 – 2014 წლებში კი საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის მართლმსაჯულების პროექტის ტრენერი: სისხლის საპროცესო სამართლის ძირითადი საკითხები.

2015 წლიდან  საქართველოში გიორგი ტურაზაშვილი არის ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების ბრძოლის მექანიზმების შესახებ მიმდინარე რეფორმის წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრი. 

2016 - 2017 წლებში არჩეული იქნა საქართველოს ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის ეთიკის კომიტეტის წევრი.

2017 წლიდან საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის საერთო კრების მიერ აღმასრულებელი საბჭოს წევრად;

გარდა მშობლიურისა ფლობს რუსულ ენას.

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი