ხათუნა ფურელიანი

ეთიკის კომისიის წევრი

ხათუნას აქვს დიდი გამოცდილება როგორც მენეჯმენტის, ასევე მთავარი იურისტის პოზიციაზე და საადვოკატო საქმიანობაში.
ვრცლად:
1991-1996 წლებში ხათუნა სწავლობდა სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტზე და მინიჭა იურისტის კვალიფიკაცია.  ხოლო 1996-1998 წლებში, ხათუნა უძღვებოდა სალექციო კურსს „სანოტარო სამართალში“ დ. აღმაშენებლის სახელობის კოლეჯში.
1996 წლიდან ხათუნა არის  საქართველოს ადვოკათა კოლეგიის წევრი. 
1996-2001 წლებში იგი მუშაობდა კრწანისი-მთაწმინდის რაიონის ადვოკატურაში (საერთო სპეციალიზაციით).   აღნიშნულ პერიოდში იგი აგრეთვე იყო   კავშირი „თქვენი ადვოკატი“-ს დამფუძნებელი წევრი.
2001-2004 წლებში „ომეგა ჯგუფის“ იურისტი. 
2004 წლიდან  დღენდე ხათუნა არის „ომეგა ჯგუფის“ იურიუდიული დეპერტამენტის ხელმძღვანელი. ჯგუფი მოიცავს: ტელეკომპანია „იბერიას“,  პოლიგრაფულ საწარმო „ილიონს“, თამბაქოს მწარმოებელი ფაბრიკას „ოჯთ“, სადისტრიბუციო კომპანიას „ომეგა“,  BMW-ს ოფიციალურ წარმომადგენლობას საქართველოში, უძრავი ქონების კომპანიას.
2003-2004 წლები სამოქალაქო საქმეთა მუდმივმოქმედი არბიტრაჟის დამფუძნებელი არბიტრი.
2012-2014 წლებში ორგანიზაცია GLIPI  „საქართველოს ადვოკატები დამოუკიდებელი პროფესიისათვის“  გამგეობის თავმჯდომარის მოადგილე, დამფუძნებელი წევრი.
2016-2018 წლებში ორგანიზაცია GLIPI  „საქართველოს ადვოკატები დამოუკიდებელი პროფესიისათვის“  გამგეობის  თავმჯდომარე. 
2014-2017 წლებში ხათუნა კონკურსის წესით არჩეულ იქნა  სსიპ „იურიდიული დახმარების“ საბჭოს წევრად,  თავმჯდომარის მოადგილე. 
2018 წელი ს.ს.ი.პ. „ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის“  მართლმსაჯულებისა და  სასამართლო რეფორმის კომიტეტის თანა-თავმჯდომარე.
2019 წელი ს.ს.ი.პ. „ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის“  ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის  თანა-თავმჯდომარე.
2019  წლიდან არის სასამართლო მედიატორი.

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი