ცისმარი ონიანი

ეთიკის კომისიის წევრი

ადვოკატთა ასოციაციის საერთო კრების არჩევით 2017 წლის 09 დეკემბრიდან ადვოკატი ცისმარი ონიანი არის ეთიკის კომისიის წევრი. 2005 წლიდან ეწევა აქტიურ საადვოკატო საქმიანობას.

1992-1996 წლებში სწავლობდა თბილისის სამართლისა და ეკომონიკის ინსტიტუტში, სამართალმცოდნისა და ეკომონისტის სპეციალობაზე.

1996-2000 წლებში სწავლობდა თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტზე. 

1985 წელს ცისმარი ონიანი იყო თბილისის საქალაქო სასამართლოს სხდომის მდივანი. 1989 წელს მუშაობდა სამოქალაქო საქმეთა საკასაციო კოლეგიის მდივნად. 1998 წელს მიიღო მოსამართლის თანაშემწის სერტიფიკატი. 2003 წელს ჩაბარებული აქვს პროკურატურის მუშაკთა საკვალიფიკაციო გამოცდა.

2005 წლიდან ცისმარი ონიანი არის ადვოკატთა ასოციაციის დამფუძნებელი წევრი. 

2010-2013 წლებში იყო ადვოკატთა ასოციაციის საერთო კრების მიერ არჩეული აღმასრულებელი საბჭოს წევრი. 

2011- 2012 წლებში იყო საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის განგრძობადი იურიდიული განათლების კომისიის წევრი. 

2013 -2017 წლებში ადვოკატთა ასოციაციის საერთო კრების არჩევით იყო მეორე მოწვევის აღმასრულებელი საბჭოს წევრი. 
 

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი